تاریخ : چهارشنبه 8 دي 1400     |     کد : 3468

با شبانه روزی شدن عملیات عمرانی 

پل اتصال باغمیشه به اتوبان پاسداران خودنمایی کرد 

شهردار منطقه پنج تبریز گفت : فونداسیون دو پایه از کل پایه های پل اتصال باغمیشه به اتوبان پاسداران انجام شده و دیگر پایه ها در مرحله ریشه گذاری است . به گزارش امور ارتباطات منطقه مهندس میر علی اصغر نساج ضمن اعلام این مطلب افزود : احداث دو پل ناقص میدان شهید فهمیده به صورت شبانه روزی انجام می شود و پس از اتمام باعث کاهش ترافیک میدان می شود .وی همچنین به آخرین وضعیت عملیات عمرانی پل اتصال باغمیشه به اتوبان پاسداران اشاره نمود و گفت : این پل یکی از دو پل میدان فهمیده است که دسترسی از شهرک باغمیشه به اتوبان پاسداران را بدون دور زدن اضافی میدان میسر می کند. شهردار منطقه پنج تبریز طول  پروژه را ۳۷۵ متر دانست و در ادامه افزود : شبانه روزی شدن عملیات عمرانی این پل نتیجه داده و اینک فونداسیون دو پایه از کل پایه ها انجام و بقیه پایه ها نیز در مرحله ریشه گذاری است. لازم به ذکر است شهرداری منطقه پنج تبریز برای احداث دو پل میدان شهید فهمیده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه می کند. 


PDF چاپ چاپ