تاریخ : دوشنبه 20 دي 1400     |     کد : 3478

شهردار منطقه پنج تبریز : 

تکمیل مجتمع فرهنگی و مذهبی فرشته جنوبی با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار 

مجتمع فرهنگی و مذهبی کوی فرشته جنوبی که در سال های اخیر احداث آن شروع شده بود با ۵۰ میلیارد ریال هزینه تخصیص یافته شهرداری منطقه پنج تکمیل می‌شود.  به گزارش امور ارتباطات منطقه مهندس میر علی اصغر نساج ضمن اعلام این مطلب گفت : مجتمع فرهنگی و مذهبی واقع در کوی فرشته جنوبی در سه طبقه احداث شده و برای تکمیل آن ۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. شهردار منطقه پنج تبریز در ادامه افزود : آگهی مناقصه این پروژه منتشر شده و با انتخاب پیمانکار عملیات عمرانی تکمیل مجتمع فرهنگی و مذهبی کوی فرشته جنوبی شروع می شود. وی با بیان اينکه کوی فرشته جنوبی و شمالی نیازمند این پروژه بود اظهار داشت : با تکمیل و بهره برداری از مجتمع فرهنگی و مذهبی کوی فرشته علاوه بر مسجد ، فعالیت های فرهنگی نیز در مجموعه پیش بینی شده است.


PDF چاپ چاپ