تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400     |     کد : 3482

پلمپ و تعطیلی ۴ واحد شارژ کپسول در شرق تبریز 

معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه پنج تبریز گفت: واحد تشخیص مزاحمت خدمات شهری این منطقه اقدام به تعطیلی و پلمپ ۴ واحد شارژ کپسول نمود. به گزارش امور ارتباطات منطقه مهندس ناصر جعفری ضمن اعلام این مطلب افزود :  سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری با ارسال نامه ای خواستار پلمپ ۴ واحد کارگاه شارژ گاز کپسول به علت احتمال خطر انفجار و آسیب های آن به شهروندان شده بود که واحد تشخیص مزاحمت منطقه پنج اقدام به اجرای دستور صادره نموده است.به گفته معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه پنج ۴ واحد شارژ کپسول به استناد رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها پلمپ و تعطیل شده است. به گفته وی با آرای صادره و ابلاغ رای دو واحد شارژ کپسول پلمپ شده  و ۲ واحد دیگر نیز با تخلیه کپسول ها از محل اقدام به تعطیلی مغازه خود نموده اند .
PDF چاپ چاپ