واحد سازمانی
رضا بهیار فرد
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:بهیار فرد
سمت سازمانی :مسئول ماشین آلات , مسئول ناحیه 1 شماره تماس :