واحد سازمانی
میر علی اصغر  نساج
نام کارمند :میر علی اصغر نام خانوادگی: نساج
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :33262671
مهندس میر علی اصغر نساج غازانی شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز ، کارشناس ارشد شهرسازی که پیش از این دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری کلانشهر تبریز بود . ملاقات عمومی شهروندان محترم با آقای شهردار روزهای یکشنبه هر هفته برگزار می شود.