واحد سازمانی
سعید مطلبی
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:مطلبی
سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی شماره تماس :33262805
مهندس سعید مطلبی معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه پنج کلانشهر تبریز وی پیش از این معاون مالی و اداری شرکت پیش ساخته آذربایجان و مدیر فرهنگ سرای الغدیر بود .