مدیران
 
 مهدی حافظ زاده
مسئول امور ارتباطات
 
 سعید مظفری
رئیس اداره برنامه و توسعه سرمایه انسانی جعفر پیروی
مدیر مالی فرهاد میرزا احمدی
رئیس اداره شهرسازی و معماری محمد رضا اکبری
مسئول امور فرهنگی و اجتماعی


علی عبدی
رئیس اداره املاک و مستغلاتوحید مستوفی
مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد - فرمانده امام محمد باقر (ع) شهرداری منطقه 5
 محسن سرافراز
مدیر ماده صد


 احمد عرفانی
مسئول اجرای احکام
حامد ذوالفقاری
رئیس دفتر شهردار


 مجتبی حکم آبادی
مسئول امور قراردادحجت الاسلام مجید نجفی
مسئول ستاد اقامه نماز و مشاور  فرهنگی و مذهبی شهردارایرج قره خانی
مسئول فضای سبز حامد نارونی
مسئول انبار
  محمد یاری
رئیس اداره نظارت و پیشگیری از تخلفات ساختمانی
 علی رضا موسایی
مسئول امور چک صالح محسن زاده
مسئول امور مهندسین و نقشه برداریسرکار خانم مهندس شتربانی
مسئول کارگزینیسرکار خانم مهندس رسولی
مسئول دبیرخانه


اکبر رضایی
مسئول کارپردازی حامد پیمانی
مسئول مشاغل و نوسازی
عادل بهتاش
مسئول کسب و پیشه